yellow logo yellow logo red faces


Leithen A - Philidor A

In de eerste wedstrijd ons eerste team, tegenwoordig Leithen A geheten, was al direct duidelijk wat het effect is van de loskoppeling van de competities van KNSB en onderbond. Tegenstander Philidor A kwam op volle sterkte, d.w.z. met vier spelers uit de eerste klasse KNSB en drie uit de derde klasse. Op zeven van de acht borden had de tegenstander dan ook een rating-overwicht.

Op voorhand was al duidelijk dat het een lastig avondje zou worden en uiteindelijk kan geconstateerd worden dat een goed resultaat er eigenlijk nooit heeft ingezeten.

De eerste nul viel al vrij snel toen Marco al vanuit de opening in de problemen kwam. Het leek er nog even op dat zijn tegenstander hem de kans gaf zich te bevrijden, maar dat was iets te voorbarig gedacht. Dameverlies maakte een einde aan de partij.

Ook voor Wil viel het doek. Een geofferde pion zag hij nooit meer terug en uiteindelijk ontstond er een toreneindspel met pionnen dat na het binnendringen van de vijandelijke koning niet meer te keepen was.

De hatelijke nul ging van het denkbeeldige scorebord toen Diederik een tactisch geplaatst remiseaanbod moest aannemen. Hij was daar niet gelukkig mee want had het gevoel dat er meer in zat dan een halfje. Maar gezien zijn naderende tijdnood zat er weinig anders op dan in de gecompliceerde stelling het zekere voor het onzekere te nemen.

Voorlopig was de koek daarmee op. Er volgden nullen aan de borden van Gerard en Eric, hoewel het er in beide partijen aanvankelijk nog wel aardig uitzag.

Een meevaller was dan weer de zege van Frans. De Sokolski-opening van zijn tegenstander kwam hem natuurlijk bekend voor en naarmate de partij vorderde kreeg Frans steeds beter grip op de stelling. Het eindspel (aan beide zijden P+L+vier pionnen) stond beter voor hem vanwege een vrijpion die ongehinderd kon doorlopen. Na afruil van Frans’ loper tegen het paard moest zijn tegenstander zijn loper offeren voor de gepromoveerde pion. Met een paard en drie pionnen tegen vier pionnen (alles op één vleugel) leek er toch weinig meer in te zitten dan een halfje maar gelukkig voor ons vond de Philidor-speler de remiseweg niet.

De interessantste partij van de avond was te volgen op bord één. Thomas toverde zijn tegenstander een voorbereide variant voor met een stukoffer op f2 wat hem toren en twee pionnen tegen twee lichte stukken opleverde. Terwijl Thomas zijn eerste vijftien zetten vrijwel á tempo speelde, kostte het zijn tegenstander zeeën van tijd. Die gaf dan ook ruiterlijk toe dat hij er helemaal niets van begreep. Helaas voor ons vond hij wel steeds de juiste zetten… Er ontstond een gecompliceerde stelling waarin het initiatief gaandeweg verschoof naar de Philidor-speler. Voordat deze dat ook zou beseffen bood Thomas daarom maar remise aan.

Ornett tenslotte kreeg niet alleen een ‘Angstgegner’ te bekampen, maar ook een soort allergische reactie. Nadat de naast hem zittende Thomas had geconstateerd dat zíjn trui vanwege kattenharen misschien de oorzaak was en hij deze bereidwillig uittrok, ging het iets beter. Ornett kwam eigenlijk nooit in de problemen tegen zijn tegenstander die hem naar eigen zeggen vorig seizoen 24 ratingpunten had gekost. In een stelling waarin beide partijen alleen nog een toren en een pion hadden werd de vrede getekend.

Jos